محصولات

محصولات

ایزوگام سما بام دلیجان نام محصول : سما بام
 BOFدارای استاندارد نوع
ویژه مناطق معتدل و گرمسیر تهیه شده از قیر اکسیده جهت عایق بندی سطوح مختلف پل ها،ساختمان و استخر کاربرد دارد


جزئیات محصول

 نام محصول : پردیسان 
BPP عایق رطوبتی استاندارد نوع 
ویژه مناطق معتدل و گرمسیر تهیه شده از قیر اصلاح شده پلیمری با ضخامت 4میلی متر (واقعی)جهت استفاده در ایزولاسیون سطوح مختلف سازه ها،ساختمان و استخرتولید شده است

جزئیات محصول

نام محصول : پشم شیشه 531 
BPP دارای استاندارد نوع 
و ویژه مناطق معتدل و گرمسیر و مورد استفاده در ایزولاسیون کف و پی ساختمان می باشد


جزئیات محصول

نام محصول : شرق پوشش خاتم
BPPدارای استاندارد نوع  
و ویژه مناطق معتدل و گرمسیر و مورد استفاده در ایزولاسیون کف و پی ساختمان می باشد


جزئیات محصول 

نام محصول : سرانجام بام
BOFدارای استاندارد نوع  
و ویژه مناطق معتدل و گرمسیر و مورد استفاده در ایزولاسیون کف و پی ساختمان می باشد


جزئیات محصول 

نام محصول : اتحاد بام دلیجان
BOFدارای استاندارد نوع  
و ویژه مناطق معتدل و گرمسیر و مورد استفاده در ایزولاسیون کف و پی ساختمان می باشد


جزئیات محصول